Jerzy Napieracz

  Uczestniczył w 690 wystawach w kraju i za granicą.    Ma za sobą  64 wystawy indywidualne malarstwa i grafiki (w Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Szwecji i USA). W dziedzinie ekslibrisu od roku 1960 wykonał 636 znaków (eksponowane poza Polską w takich krajach jak Anglia, Belgia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Hiszpania, Holandia, Litwa, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy, USA). Zdobył 35 nagród i 21 wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych.(w 2006 za ilustracje do poezji i ekslibrisy otrzymał w krakowskiej Galerii „Kocioł Artystyczny” tytuł „Wirtuoz 2005”, w roku 2007 wyróżnienie ZPAP na wystawie malarstwa „Mały Format”, w roku 2008 I nagrodę w konkursie na ilustracje do poezji Zbigniewa Herberta – Kraków Dom Kultury oraz nagrodę Fundacji „Wspólnota Gdańska” w międzynarodowym konkursie na ekslibris „Gdańskie lwy”.