Jolanta Czarnecka

Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem,, grafiką komputerową.Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie oraz Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP- dyplom w 1990 r w pracowni prof. Z. Grzybowskiego

Nagrody i stypendia

Nagroda na Konfrontacjach Młodego Środowiska Krakowskiego w 1991r.

Nagroda Oficyny Literatów za zdjęcie „Grecja Santorini” 1998 r.

Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1991 r.

Stypendium Fundacji Jana Pawła II – Rzym 2001

Nagroda Burmistrza Miasta Myślenic w dziedzinie kultury 2017

Stypendium Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK w ramach programu Kultura Odporna 2020

Prace w zbiorach prywatnych – w Polsce, Niemczech, Austrii, USA

Prezentowała swoje prace na 24 wystawach indywidualnych oraz brała udział

w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i z granicą