Maria Hempel Dyblik

1979 dyplom na wydz politechniki wrocławskiej w zakresie architektury i form przemysłowych

1978-81 asp krakow. pracownia prof Stefana Borzeckiego potem Mariana Koniecznego
1981-83 asp warszawa pracownia prof Gustawa Zemły
Zainteresowania;geografia,historia ojczysta,krajoznawstwo, ptaki