Szopka ceramiczna

technika: rękodzieło, glina wypalana

wersja 1 – malowana

wersja 2 – niemalowana

10 figur