26.10 wieczór poetycki Adama Zagajewskiego

 

26.10 w środę o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie z Adamem Zagajewskim. Wybitnym Człowiekiem i Poetą.

Adam Zagajewski polski poeta, eseista, prozaik, tłumacz literacki, nauczyciel akademicki. Przedstawiciel pokolenia Nowej Fali, sygnatariusz Listu 59 (1975), od 1976 objęty cenzurą, w latach 1982–2002 na emigracji we Francji, od 1983 redaktor „Zeszytów Literackich”, laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1975) i Międzynarodowej Nagrody Neustadt w dziedzinie literatury (2004), w latach 1973–1983 członek Związku Literatów Polskich, od 1979 członek Polskiego PEN Clubu, od 2006 członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Tworzy niemal wyłącznie wiersze białe i wolne. Przy tym definiuje poezję jako sztukę przetwarzania i układania wyrażeń myślowych. Uważa, że nie kształtowanie języka, ale sens jest najważniejszą cechą poezji. Bardzo ważną rolę w jego poezji odgrywa tajemnica wpisana w przeżywanie współczesności. Oddalony od tradycji „tłumaczenia muzyki” na słowa, zajmuje się tylko jej sensem bardzo często starając się wyrazić nie sam utwór muzyczny, ale cechę takiego utworu. Jest miłośnikiem Chopina, Bacha, Szostakowicza, Mahlera.

wstęp wolny

Zapraszamy