6.04 Refleksje Pasyjne

Małgorzata Toborowicz urodzona w Rybniku w 1966 roku. Uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Kunza w 1991 roku. Uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne. Projektuje całościowo obiekty sakralne. Jej specjalizacją są witraże. Ma na swoim koncie kilkanaście wystaw zbiorowych i indywidualnych.

Motyw biblijny przejawia się na stałe w jej  twórczości. Bywa opracowywany w cyklach tematycznych. Wiele z nich( Łazarz, Uczniowie z Emaus, Marie) prezentowane były w tutejszej galerii, z którą artystka współpracuje od początku. Refleksje Pasyjne to wspólny tytuł prezentacji pięciu obrazów opowiadających o kobietach Pasji.