9-11.05 Art Expo w Tomaszowicach

Targi Sztuki „Kraków Art. Expo 2014” już po raz czwarty odbędą się w zespole dworsko-parkowym w Tomaszowicach. Wybór miejsca nie jest przypadkowy, wpisuje się doskonale w tradycję : ziemiaństwo jako warstwa społeczna zawsze kształtowało oblicze polskiej gospodarki i polityki, ale co w tym przypadku istotne
– i polskiej kultury.

Targi Sztuki w Dworze w Tomaszowicach mają na celu propagowanie działalności artystycznej twórców rodzimych, jak i zagranicznych. Zadaniem ich jest próba stworzenia „rynku kreatywnego”, który umożliwi artystom dotarcie zarówno do osób mogących wprowadzić ich twórczość na rynek, takich jak: marszandzi, właściciele domów aukcyjnych, galerii antykwariatów, jak i do odbiorców sztuki współczesnej, z różnych względów zainteresowanych twórczością artystyczną: pasjonatów i kolekcjonerów prywatnych bądź państwowych.

Impreza ta popularyzuje też młodą sztukę, jest doskonałą okazją do zakupu prac artystów wchodzących dopiero do obiegu sztuki, a być może pozwoli dotrzeć do dotychczas niezauważonych twórców i wspomóc ich promocję. Tym bardziej, że na Targach wystawione zostaną dzieła z wszelkiego rodzaju dziedzin twórczości artystycznej: malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, jak również „młodych”, współczesnych technik, wykorzystujących najnowsze środki przekazu.

Niewątpliwie czas trwania (9-11 maj 2014) jak i miejsce tego wydarzenia (Krakowskie Centrum Konferencyjne Dwór w Tomaszowicach) w sposób szczególny sprzyjać będą nawiązywaniu nowych kontaktów, zarówno w sferze organizacyjno -propagatorskiej,jak i twórczej.

Ważną częścią planowanych Targów będzie również akcja o charakterze charytatywnym: zebranie podarowanych przez wystawców dzieł sztuki i przekazanie ich Fundacji Zdrowia Dziecka na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie. Na odwiedzających będzie czekało mnóstwo atrakcji zarówno dla miłośników sztuki, dorosłych oraz tych najmłodszych – dzieci. Warsztaty edukacyjne, wykłady, spotkania i dyskusje, sprawią, iż może to być również doskonała okazja do międzypokoleniowej integracji i wspólnego obcowania, także na łonie natury, z kulturą dawną i współczesną.