9.03 „Kobiety o kobietach” wernisaż wystawy malarstwa

Natalia BATKO – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Obecnie studiuje na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa, kierunek Edukacja artystyczna, w pracowni prof. Adama Brinckena. Zajmuje się malarstwem olejnym i rysunkiem. Swoje zainteresowania rozwija także poprzez organizację licznych warsztatów plastycznych, projektów edukacyjnych i aranżowanie wystaw.

Emilia GĄSIENICA-SETLAK – absolwentka zakopiańskiego ZSP im. Antoniego Kenara. Studiowała w pracowniach prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej i prof. Leszka Misiaka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z aneksem graficznym w pracowni drzeworytu prof. Bogdana Migi. Mieszka w podkrakowskim Kryspinowie. Zajmuje się malarstwem oraz grafiką warsztatową. Meritum jej zainteresowań artystycznych są kolor, syntetyczna kompozycja oraz ich relacje z otoczeniem. Jej prace ilustrują okładki książek Swetosława Minkowa „Siła nieczysta” (Wyd. Scriptum, 2005) i „Nazwy wodne dorzecza Wisły” dr Urszuli Bijak (Instytut Języka Polskiego PAN, 2013). Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestniczka kilkudziesięciu wystaw zbiorowych. Prace artystki znaleźć można w polskich zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Kamila GRUSZECKA – absolwentka Liceum Plastycznego w Kielcach na specjalizacji tkanina artystyczna. Obecnie studentka V roku malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i tkaniną unikatową.
„Moja sztuka oparta jest głównie na przedstawianiu kobiecego ciała. Wykorzystując klasyczny motyw, jakim jest ciało, wyrażam swoje przemyślenia i lęki, opowiadam o doświadczeniach dotyczących byciem kobietą i matką, o lękach i pragnieniach związanych z tym. Kobiety są przedmiotem i podmiotem w moich pracach. Maluję je takie jakimi je widzę. Są naturalne, zmysłowe, delikatne. Ich zachowanie na obrazach jest dwuznaczne. Z jednej strony emanują swoją seksualnością, z drugiej zaś chowają się przed otaczającym je światem. Nakładają maski, okrywają się tkaninami, ukrywają się za ornamentami będąc równocześnie nagimi. Chowają twarze, jak gdyby to, co można by było z nich wyczytać, było bardziej wstydliwe niż nagie ciała. Maska stanowi zewnętrzną powłokę. Jest tylko pozorem moralności, siły i spokoju. Wyraża wewnętrzne rozdarcie. Staram się intensywnie obserwować rzeczywistość, poznaje ją, aby oddać jej prawdziwą istotę. Nie ograniczam się do przedstawiania w obrazach tylko tego co widzialne, ale dążę do tego , by pokazać to, co jest wewnętrzne i pozostaje skryte. Nie chcę ograniczyć się tylko do odtwarzania przedmiotu w malarstwie. Chcę odsłonić pewną treść emocjonalną przy pomocy środków materialnych. Pragnę kreować nastrój i wywoływać trwałe emocje w widzu. Maluję ciało by zespolić, połączyć to, co wewnętrze z tym co zewnętrzne. Ciało nie jest tylko rzeczą, nie jest tylko samym ciałem. Chcę odsłonić immamentny sens, który w tym ciele mieszka. To wewnętrzne życie podkreślam użytymi środkami malarskimi, kolorem i formą-kształtem.”

Krystyna KANIA – swoją plastyczną pasję rozwijała w Centrum Młodzieży im Henryka Jordana pod kierunkiem pani Ewy Wilczyńskiej.Uczestniczyła w wielu plenerach w kraju i za granicą. Obecnie studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Zbigniewa Sprychy, gdzie głównie zajmuję się studium aktu i martwych natur a także realizuje własne kompozycje.

Halina KAŹMIERCZYK – malarka krakowska. W czasie swojej 30-letniej pracy artystycznej brała udział w licznych wystawach i plenerach malarskich. Uprawia malarstwo olejne, sztalugowe, figuratywne. W swoich pracach łączy realizm z metaforą i wieloznaczną symboliką. Obrazy jej charakteryzuje nastrojowość i refleksyjność, zaś ich tematem przewodnim jest postać kobieca, łącząca w sobie to, co ziemskie, z nieziemskim i uduchowionym. Nieustającym źródłem inspiracji jest dla niej Kraków, którego atmosferę chętnie oddaje w swoich obrazach.

Małgorzata LEHMANN – studia na krakowskiej ASP – wydział malarstwa. Artystka interdyscyplinarna – oprócz malarstwa zajmuje sie grafiką oraz tkaniną. Zarządza Fundacją Plessiana – fundacja na rzecz kultury . Organizuje plenery malarskie dla artystów, Turniej Rysowania dla dzieci i młodzieży oraz Silesian Quilt Show – trzydniowy festiwal promujący tkaninę a w szczególności patchwork w Polsce. Od kilkunastu lat mieszka i tworzy w Pszczynie.

Joanna TOKARCZYK (TOja) – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Malarstwa uczyła się w pracowni prof. Jacka Waltosia. W 2004 roku obroniła dyplom na Wydziale Grafiki i Komunikacji Multimedialnej. Prowadzi pracownię plastyczną TOja Studio Joanna Tokarczyk. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym i grafiką użytkową.

Kobiety o kobietach – Kronika Krakowska (9.03.2014)