Jerzy Napieracz o ekslibrisach

W dniu 28. kwietnia, przed występem Kabaretu Loch Camelot, mieliśmy okazję wysłuchać wykładu Jerzego Napieracza, wybitnego grafika i malarza, który barwnie i ciekawie opowiedział o ekslibrisach.