Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa), na rzecz podopiecznego Fundacji Antoniego Jangrot; Decyzja Nr 35/2013 zmieniona Decyzją Nr 47/2013

18.02.2013 r nr zezwolenia 2/35/47/2013 wydanego przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,

20.02 2013 r. w Galerii Sztuki Batko w Ochojnie podczas koncertu Grzegoraz Turaua została przeprowadzona zbiórka publiczna na rzecz podopiecznego Fundacji. Celem zbiórki było pozyskanie funduszy na ochronę zdrowia i rehabilitację mieszkańca Ochojna- Anotoniego Jangrot. W wyniku przeprowadzonej  zbiórki  zebrano środki pieniężne w kwocie  3580 (trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt  złotych) z uwzględnieniem zbiórki do skarbony stacjonarnej.

Wszystkim Darczyńcom w imieniu Antosia i jego Rodziców serdecznie dziękujemy.