17.04 Wernisaż Stanisława Puchalika

Stanisław Puchalik(ur. 1939 w Jaśliskach). Studiował w krakowskiej ASP w pracowni H. Rudzkiej –Cybisowej; dyplom otrzymał w 1966 r. W 1980 r. został mianowany docentem, a w latach 1984-1987 prodziekanem na Wydziale Rzeźby macierzystej uczelni. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora. Uprawiał malarstwo i rysunek. Szczególnie upodobał sobie technikę pastelu. Najważniejsze wystawy indywidualne jego obrazów odbyły się w Krakowie (1968), w Zakopanem (1981), w Münster (1981) oraz w Krakowie w Pałacu Sztuki w 2009 r. Od 1980 r. współpracował z grupą Neue Darmstädter Sezession. Corocznie wyjeżdżał na plenery do Niemiec, Włoch i Francji. Już w pierwszych malowanych na studiach pracach ujawniła się wrażliwość Puchalika na materię obrazu i kolor oraz jego dynamika twórcza i optymizm. Artysta malował głównie pejzaże i wnętrza z postaciami. Stopniowo kolor
w jego pracach zyskał zdecydowaną ekspresję, a jednocześnie struktura obrazów uległa rozluźnieniu sytuując je niekiedy na granicy malarstwa znaku. Zmarł 17.XII. 2012 r. w Krakowie.

Słownik Malarzy Polskich: Wydawnictwo Arkady ,Wydanie I, 2001. Str. 284- 285