TARGI ART EXPO 2013

Podkrakowski Dwór w Tomaszowicach już po raz trzeci stanie się organizatorem
Targów Sztuki. Ich celem jest ułatwienie nawiązania kontaktów między
artystami z Polski i świata, a odbiorcami i pośrednikami w obrocie dziełami sztuki.

Program Targów KRAKÓW ART EXPO 2013 10-12 maja 2013:

10 maja 2013

14.00 – 15.00 – godzina dla mediów

15.00 – Oficjalne Otwarcie Targów Sztuki

16.00 – 20.00 – godziny dla zwiedzających

11 maja 2013

10.00 – 19.00 – godziny dla zwiedzających

15.00 – wykład Gościa – Galeria Panorama – Sala Szklana

11.00 – 15.00 – warsztaty dla dzieci: ceramika, malarstwo, florystyka, czekolada

20.00 – Bankiet – kolacja z Artystami i Wystawcami – Oranżeria

12 maja 2013

10.00 – 17.00 – godziny dla zwiedzających

11.00 – 16.00 – wystawa prac uczestników Warsztatów