14.01 wernisaż malarstwa Jacka Jasiniaka

Jacek Jasiniak

1996 wydział stomatologiczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

2008 otrzymał tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej.

2017 ukończył studia podyplomowe na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Prof. Andrzeja Bednarczyka.

….Inspirują mnie twórcy odważni w okazywaniu przeżyć, uczuć i emocji, którzy w niekonwencjonalny sposób odbierają świat. Fascynuje mnie surrealizm z Salvadore Dali na czele, Zbigniew Beksiński oraz twórczość Hieronima Boscha, oraz ekspresjoniści abstrakcyjni z Jacksonem Pollockiem na czele, Mark Rothko, Gerhard Richter, Paul Klee i Juan Miro.

Sztuka jest dla mnie sposobem uwolnienia i ekspresji uczuć, emocji i przeżyć, próbą ich uporządkowania i zrozumienia. Jest drogą zrozumienia i poznania siebie, drogą samorealizacji i rozwoju – sposobem na życie. Jest narzędziem do pokazywania siebie światu, komunikowania się z innymi w sposób bardziej złożony. Tworzenie jest dla mnie zabawą, próbowaniem, odkrywaniem i eksperymentowaniem, przygodą i poszukiwaniem. Jest interpretacją świata, subiektywnym jego odbiorem i osobistą na niego odpowiedzią. drogą wyzwolenia z niewoli samozakłamania. Jest drogą dochodzenia do prawdy o samym sobie. Łączy się ze stanem permanentnej niepewności….

Zapraszam do wysłuchania audycji w Radio Kraków z udziałem Artysty (3 audycja)

http://www.radiokrakow.pl/audycje/pejzaze-regionalne/audycja-z-dn14012018-r-69354/

Fotorelacja z wydarzenia.