Jacek Paluch

Absolwent Wydziału Grafiki krakowskiej ASP. Dyplom w 1980 r. w Pracowni Miedziorytu i Wklęsłodruku profesora Mieczysława Weymana oraz w Pracowni Projektowania Książki profesora Chomicza.